FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Od fotowoltaiki do pomp ciepła

Od kwietnia w naszym mieście trwa montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. W najbliższych tygodniach w wielu domach dodatkowo pojawią się instalacje...

Zapraszają na spotkanie

4 kwietnia, o godz. 18.00 w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury odbędzie się spotkanie organizacyjno-informacyjne w sprawie naboru uzupełniającego do...

Biuro Funduszy Europejskich

21-047 Świdnikul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15 pokój: 22 tel: +48 81 751-76-45fax: +48 81 751-76-08 e-mail: urzad@swidnik.um.gov.pl Kierownik biura Urszula...

Projekty realizowane z innych źródeł zewnętrznych

I. Projekty dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra”. Projekt te są...

Projekty społeczne

PROJEKTY WSPÓŁFINNASOWANE ZE ŚRODKÓW UE, REALIZOWANE W WOSS: Projekt: „DOBRY START” Projekt realizowany był przez Gminę Miejską Świdnik w ramach Indywidualizacji...

Inwestycje

Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenia e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów Gmina Miejska Świdnik...

Fundusze UE i inne źródła finansowania

Fundusze strukturalne Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik. Oś priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i...