Całe miasto zasypane

Autor: |

W ubiegłym tygodniu w naszym rejonie spadły duże ilości śniegu. Działania służb odpowiedzialnych za odśnieżanie były w dużym stopniu niezadowalające.

Sytuacja ta dotknęła całą Polskę i znaczną część Europy. Najgorsze było to, że opady śniegu trwały nieprzerwanie kilka dni. Zdenerwowani mieszkańcy na bieżąco zgłaszali konieczność odśnieżania poszczególnych części miasta. Należy jednak dodać, iż na terenie miasta Świdnik jest wielu właścicieli terenów odpowiedzialnych za odśnieżanie. Są to Gmina Miejska Świdnik, Starostwo Powiatowe, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz prywatni właściciele. Wszyscy odpowiadają za odśnieżanie swoich terenów oraz uprzątnięcie śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż swoich nieruchomości. Raz jeszcze należy podkreślić, iż Urząd Miasta nie odpowiada za stan odśnieżania na całym obszarze miasta i gminy.

Na terenie należącym do Gminy Miejskiej Świdnik odśnieżanie wykonuje Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o. Od samego początku przedsiębiorstwo rozpoczęło odśnieżanie poszczególnych ulic i ciągów pieszych. Należy dodać, iż na terenach objętych kompetencją Urzędu Miasta znajduje się ok. 60 km dróg do odśnieżania i wszystkie podzielone są na cztery kategorie odśnieżania. W pierwszej kolejności były odśnieżane główne ulice takie jak Niepodległości, Wyszyńskiego, Wyspiańskiego i Okulickiego, a następnie ulice niższych kategorii, w tym osiedlowe. Z uwagi na duże opady śniegu oraz silny wiatr, wszelkie działania służb nie przynosiły zamierzonych efektów. PK PEGIMEK musiał posiłkować się sprzętem wynajętym. Sytuacja na głównych ulicach i ciągach pieszych została opanowana w ciągu kilku dni. Najgorsza sytuacja panowała, a miejscami jeszcze panuje, na uliczkach osiedlowych. Tam między innymi z uwagi na zaparkowane samochody odśnieżanie było mozolne i mało skuteczne.

Od początku sytuację monitorował Burmistrz Miasta Świdnik. Na podstawie interwencji mieszkańców każdego dnia były przekazywane do firmy usuwającej śnieg sygnały o problemach komunikacyjnych i konieczności odśnieżania dróg i chodników. Urzędnicy każdego dnia sprawdzali efekty usuwania śniegu. Dodatkowo, w celu koordynacji działań na terenie miasta Burmistrz zorganizował spotkanie wszystkich instytucji odpowiedzialnych za sprzątanie śniegu z terenu miasta i gminy. Dokonano analizy dotychczasowych działań, oceniono przygotowanie sprzętowe i materiałowe oraz wydano dyspozycje, by usprawnić działania wszystkich służb. Między innymi ustalono, że sprzęt służący do odśnieżania przemieszczający się po ulicach lub ciągach pieszych, bez względu czyją są one własnością, będzie je odśnieżał. Wszystkie podmioty (PK PEGIMEK, Spółdzielnia Mieszkaniowa), w przypadku nadmiernych opadów, zadeklarowały wspomaganie się wynajętym sprzętem, który uzupełni ich wyposażenie.

By jednak wszyscy mieszkańcy byli zadowoleni i usatysfakcjonowani z efektów należy przypomnieć o obowiązkach wynikających z istniejących przepisów prawa. Z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za chodnik taki uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Oznacza to, że wszystkie dojścia do klatek schodowych, a także chodniki przyległe do pasa drogowego należą do właścicieli, osób prywatnych lub współwłaścicieli (w mieście do Wspólnot Mieszkaniowych lub Spółdzielni Mieszkaniowej). Sytuacja, która jest sytuacją nadzwyczajną wymaga nadzwyczajnych działań i włączenia się wielu obywateli do wspólnych działań. Może to polegać np. na rezygnacji z poruszania się po mieście prywatnym samochodem, kiedy wiele miejsc parkingowych jest wyłączonych z użytkowania z powodu zalegającego śniegu, a ruch po ulicach z tego powodu jest utrudniony. Dla wielu nie jest to rezygnacja wymagająca nadmiernego wysiłku. A propos miejsc parkingowych. Ich sprzątanie ze śniegu jest utrudnione z uwagi na pozostawione i nieuruchamiane od wielu dni, a i bywa tygodni samochody. Operowanie sprzętem w takiej sytuacji jest często niemożliwe i niesie za sobą ryzyko roszczeń finansowych adresowanych przez właścicieli uszkodzonych samochodów do firm sprzątających śnieg.

Należy pamiętać, by właściciele samochodów w zimie wyposażali się w łańcuchy do kół (do kupienia prawie w każdym supermarkecie) oraz wozili łopaty do śniegu. Mogą one być przydatne w niektórych sytuacjach.

Oceniając istniejący stan po opadach śniegu Burmistrz Miasta polecił dokonanie oceny wykonywanych przez PK PEGIMEK działań w zakresie odśnieżania i zastosowanie, jeżeli nie wykonane byłyby warunki umowy, stosownych kar pieniężnych. Za utrudnienia spowodowane intensywnymi opadami śniegu przepraszamy wszystkich mieszkańców.

Last modified: 1 lipca 2020