Budżet na start

Autor: |

Już od jutra można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego. Do podziału jest milion złotych. Można go wydać na budowę placów zabaw, skwerów, koncerty, zajęcia dla dzieci, ale nie tylko. Lista przedsięwzięć zależy przede wszystkim od pomysłowości mieszkańców.

Pomysły zgłaszane do Budżetu Obywatelskiego muszą mieścić się w katalogu zadań samorządu, ale jak się okazało w poprzednich edycjach, lista takich przedsięwzięć jest bardzo długa i różnorodna. Dotąd świdniczanie wybrali już kilkadziesiąt pomysłów, które udało się zrealizować.

– Przedsięwzięcia zgłaszane przez mieszkańców są bardzo ciekawe, czasami wręcz zaskakujące. Dotyczą ich najbliższego otoczenia, ale nie tylko. Cieszy nas również coraz większe zainteresowanie głosowaniem w Budżecie Obywatelskim – mówi burmistrz Waldemar Jakson.

Nowa odsłona budżetu obywatelskiego rozpocznie się w poniedziałek. Pieniądze zostaną podzielone na dwie kategorie projektów. „Miękkie”, czyli nieinwestycyjne, mogą zostać rozpisane na kwotę do 70 tys. zł. Z kolei „twarde”, zaliczane do projektów inwestycyjnych, do 200 tys. zł. Obejmują z reguły budowę lub przebudowę różnych obiektów.

Jakie pomysły?

Projekty będą przyjmowane od 15 czerwca do 2 lipca. Pomysły mogą przedstawiać mieszkańcy, którzy w dniu złożenia dokumentów ukończyli 13 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.

Propozycje muszą należeć do zadań gminy i być możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego. Osoby, które podejmą się napisania projektów powinny też zwrócić uwagę na lokalizację, którą proponują dla określonego obiektu. Musi ona stanowić mienie gminy i być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pomocy w przygotowaniu projektu można szukać na stronie internetowej www.swidnik.budzet-obywatelski.org. Mieszkańcy znajdą na niej, m.in. wzory dokumentów czy przykładowe cenniki inwestycji i zajęć.

Harmonogram budżetu

Projekty można przesyłać online za pośrednictwem strony internetowej lub przynieść wypełnione dokumenty do Biura Obsługi Klienta Urzędy Miasta Świdnik, w godzinach pracy ratusza. Wnioski można też dostarczyć pocztą.

  • 3 lipca rozpocznie się analiza, weryfikacja i ocena pomysłów. O tym, które przeszły je pomyślnie i zostały zakwalifikowane do głosowania dowiemy się do 7 września.
  • Od 8 września do 7 października autorzy projektów będą mieli czas na promowanie swoich rozwiązań.
  • Najważniejsza część budżetu obywatelskiego ruszy 8 października. Od tego dnia do 21 października świdniczanie będą mieli czas na oddawanie głosów na projekty, które ich zdaniem warto zrealizować.
  • O tym, które pomysły zyskały największe poparcie wśród mieszkańców dowiemy się do 30 października.

Last modified: 30 czerwca 2020