„Budowa partnerstwa lokalnego w Powiecie Świdnickim”

Autor: |

30 sierpnia br. w Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku, odbyło się kolejne spotkanie informacyjne zorganizowane przez Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” w ramach projektu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości.

Poprowadził je Paweł Narodowiec, od lat aktywnie działający na rzecz trzeciego sektora, a wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji pomocy i integracji społecznej działających w powiecie świdnickim.

Zebranie rozpoczęło się od zwrócenia uwagi na problem braku współpracy pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej, co rzutuje na efektywność ich działania. Paweł Narodowiec przypomniał, że podczas pierwszego dwugodzinnego spotkania informacyjnego, obecni przedstawiciele organizacji działających w regionie, zdążyli się jedynie przedstawić i opowiedzieć o problemach napotykanych w swojej pracy. Okazało się, że wiele organizacji, nie miało wręcz pojęcia o istnieniu innych, a trudności, z którymi stykały się na co dzień były bardzo podobne. O ile efektywniej mógłby działać trzeci sektor gdyby te organizacje, które poradziły sobie z pewnymi kwestiami, podzieliły się rozwiązaniem z tymi, które wciąż się z nimi borykają. Kluczem jest tu PARTNERSTWO, które pozwoli na dzielenie się rozwiązaniami i doświadczeniami. Problemy podmiotów ekonomi społecznej danego regionu nie zostaną trwale rozwiązane dzięki gotowej recepcie „z zewnątrz” – podkreślił Paweł Narodowiec. Dodał, że organizacja bez jej pracowników, ludzi którzy ją tworzą, jest niczym. Dlatego też, konieczne jest nawiązywanie współpracy z człowiekiem, a nie „z marką” danej organizacji, ponieważ to pracownik zna jej zalety, deficyty czy plany rozwoju.

Podczas spotkania zwrócono uwagę, że częstym błędem popełnianym przez podmioty ekonomii społecznej jest schematyczność w działaniu – organizacje skupiają się na pozyskiwaniu środków, a nie na rzeczywistym celu, którym jest pomoc człowiekowi. Ponadto, finansowanie działań podmiotu tylko ze źródeł zewnętrznych powoduje kumulacje oferowanych form pomocy po uzyskaniu środków i późniejszy okres niskiej aktywności. Co więcej, aktywizacja zawodowa bezrobotnych to nie wszystko – często nawet pracując pozostają oni w ubóstwie, a ostatecznym celem skoordynowanej pracy organizacji, powinno być opuszczenie systemu pomocy i pełna samodzielność. Dlatego, też konieczne jest PARTNERSTWO pomiędzy organizacjami trzeciego sektora, aby po osiągnięciu pewnego pułapu osoba objęta pomocą nie traciła jej ale mogła np. podwyższać swoje kwalifikacje czy korzystać z dofinansowań dla dzieci.

Pani Wiesława Staszczak, przedstawicielka Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym działającego w Świdniku, zwróciła uwagę, że dla jej podopiecznych w powiecie brakuje takiego „kolejnego pułapu” czyli Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Pensjonat u Pana Cogito w Krakowie czy Santiago Cafe w Lublinie to tylko niektóre przykłady skutecznej aktywizacji osób niepełnosprawnych, ale jednocześnie znakomicie rozwijające się podmioty ekonomii społecznej. Aby powstał ZAZ, konieczna jest przedsiębiorczość, odejście od polegania tylko na zewnętrznych środkach – to stworzenie prawdziwego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa społecznego.

Podczas spotkania, obecni przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z powiatu świdnickiego zgodzili się, że kolejną płaszczyzną PARTNERSTWA, powinna być współpraca pomiędzy trzecim sektorem, publicznymi instytucjami pomocy oraz strefą prywatną czyli biznesem. Dzięki, temu organizacje mogłyby szkolić takich pracowników, których lokalni przedsiębiorcy potrzebują, a także wypracować wspólne podejście do organów samorządowych. Zebrani przyznali, że często traktowani są przez te jednostki jako „konieczność”, a przecież efektywne PARTNERSTWO, może zdecydowanie obniżyć wydatki samorządu przeznaczane na rozwiązywanie konkretnego problemu społecznego. Przekazując środki na wkład własny podmiotom ekonomii społecznej starającym się o dofinansowanie np. z Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jednostka samorządowa może znacząco zwiększyć swoją efektywność i wyeliminować dany problem co w przyszłości pozwoli zmniejszyć wydatki na przeciwdziałanie danemu problemowi – po prostu nie będzie on już taki duży. Podmioty ekonomii społecznej mają szanse stać się partnerami samorządów.

Spotkanie zakończyło się jednogłośnie podjęta decyzją o działaniu na rzecz nowej inicjatywy w powiecie świdnickim – utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej. Kolejne zaplanowane spotkanie w ramach Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości, poświęcone będzie właśnie temu pomysłowi. Z góry serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Last modified: 1 lipca 2020