Brama dla żywności

Autor: |

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej i poszerzenia go o Port Lotniczy Lublin w Świdniku.

Wniosek w tej sprawie złożył do ministra zdrowia prezes Zarządu Portu Lotniczego Lublin. U jego podstaw leżała chęć powiększenia możliwości obsługi ruchu cargo o środki spożywcze oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej. Po takiej kontroli towar może być wprowadzony na terytorium Unii Europejskiej.

Przejście graniczne Świdnik zostało ustalone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2001 r. jako stałe lotnicze przejście graniczne w ruchu osobowym i towarowym. Władze portu stworzyły warunki infrastrukturalne i lokalowe do przeprowadzania granicznych kontroli sanitarnych dla towarów niewymagających warunków chłodniczych. Ich przeprowadzaniem ma się zająć Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Dorohusku.

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji związkom i zrzeszeniom przedsiębiorców zajmujących się produkcją, a także obrotem środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością, organizacjom konsumentów, jak również innym instytucjom potencjalnie zainteresowanym sprawą uprawnienia PLL do przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnych żywności.

Projektowane rozporządzenie może mieć pozytywny wpływ na sektor mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw oraz na konkurencyjność gospodarki, ponieważ wprowadzając możliwość przywozu lub wywozu środków spożywczych oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, podlegającym granicznej kontroli sanitarnej, przez lotnicze przejście graniczne w Świdniku, skraca im drogę eksportu bądź importów wyrobów spożywczych.

Last modified: 18 sierpnia 2021