“Blisko lotnisko” – bezpłatne szkolenia

Autor: |

Celem projektu pt. “BLISKO LOTNISKO-PERSPEKTYWA NOWEJ PRACY” jest przekazanie Uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu transportu i bezpieczeństwa przesyłek lotniczych.

Projekt pt. “BLISKO LOTNISKO-PERSPEKTYWA NOWEJ PRACY” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

W szkoleniach mogą brać osoby pełnoletnie, niepracujące od co najwyżej 6 miesięcy, zamieszkałą na terenie powiatu kraśnickiego, świdnickiego, lubelskiego lub mieście Lublin.

 

W ramach projektu zrealizowane będą następujące szkolenia:

 

I. transport i bezpieczeństwo przesyłek lotniczych – 52 godziny.

Szkolenie składa się z trzech modułów zakończonych egzaminami oraz uzyskaniem certyfikatów niezbędnych do pracy u przewoźników lotniczych (liniach lotniczych), u agentów handlingowych (firmy obsługujące cargo, pocztę i bagaże oraz zajmujące się obsługą samolotów). Jednocześnie certyfikaty są wysoce cenione przez firmy wysyłające towary, również niebezpieczne, drogą lotniczą np. zakłady chemiczne, dystrybutorzy chemii, firmy samochodowe, elektroniczne itp.

II. wprowadzenie do obsługi programów ERP – logistyka, transport, magazyny – 15 godzin.

Zajęcia odbywać się będą zarówno przy komputerach, jak i w formie wykładów. Szkolenie pozwala poznać rozwiązania ERP w zakresie funkcjonalności procesów obszaru zarządzania łańcuchem dostaw zorganizowanych w przedsiębiorstwie wraz z zagadnieniami dotyczącymi transportu oraz zarządzania magazynami. Wiedza i umiejętności nabyte podczas tego szkolenia pozwalają na podjęcie pracy na stanowiskach związanych z logistyką.

III. obsługa wózka jezdniowego (widłowego) – 67 godzin.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają uprawnienia w języku polskim i angielskim (honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej). Uprawnienia te są bezterminowe i dotyczą wszystkich typów wózków jezdniowych (widłowych) z napędem silnikowym. Dodatkowo uczestnicy dostają uprawnienia dotyczące bezpiecznej obsługi – wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych. Kursant po pozytywnym ukończeniu kursu otrzyma: świadectwo ukończenia kursu, legitymację ze zdjęciem, Certyfikat Unii Europejskiej – zaświadczenie ukończenia kursu (j.angielski), Certyfikat Bezpiecznej Wymiany Butli Gazowej (j.angielski).

Ponadto można skorzystać z treningu psychologiczno-motywacyjnego oraz indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, który wskaże potencjalne możliwości zatrudnienia oraz opracuje Indywidualny Plan Działania dla każdego uczestnika.

Szczegółowe informacje:

Fundacja Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie “Nauka i Rozwój Lubelszczyzny”

Biuro Projektu: ul. Turystyczna 44, Lublin

poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

Numer telefonu: (81) 74 50 500

Last modified: 1 lipca 2020