Bezpłatne szkolenie

Autor: |

Jak napisać dobry wniosek o dofinansowanie projektu społeczno-szkoleniowego?

Pod takim tytułem odbędzie się bezpłatne szkolenie organizowane przez stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”, które odbędzie się 26 – 27 listopada 2010 r. w Świdniku.

Projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2

Adresatami szkolenia są pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej z terenu Powiatu Świdnickiego.

 

Tematyka szkoleń obejmować będzie m. in. zagadnienia:

– projekt jako narzędzie pracy

– struktura projektu

– podstawowe elementy – cykl życia projektu

– budowanie drzewa problemów;

– określenie celów, planowanie działań, metod, zadań;

– harmonogram;

– monitorowanie działań;

– ocena rezultatów;

– zasady aplikowania na podstawie PO KL, PO FIO, itp.

 

Forma zajęć: Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową w grupie 12 osobowej specjalistę z zakresu pozyskiwaniu funduszy oraz koordynowania i zarządzania projektami współfinansowanymi ze środków zewnętrznych przez Pana Pawła Narodowca – wieloletniego działacza trzeciego sektora na Lubelszczyźnie.

Termin i miejsce szkolenia: Szkolenie realizowane będzie w trakcie dwudniowych zajęć (16 godzin dydaktycznych) w dniach 26-27 listopada 2010 r. w. siedzibie głównej SKOK „Świdnik” ul. Niepodległości 13 w Świdniku (sala konferencyjna skok, piętro 2, wejście od strony Starostwa Powiatowego) w godz. 9.00 – 15.50.

 

W ramach szkolenia zapewniamy:

– materiały szkoleniowe

– catering

– zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

– zwrot kosztów dojazdu

 

W celu dokonania zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.modrzew.free.ngo.pl oraz złożyć go osobiście w biurze projektu: 21-040 Świdnik, ul. Mickiewicza 1/50, bądź przesłać faxem (81) 443-90-16 lub drogą mailową: modrzew@free.ngo.pl,animator@modrzew.free.ngo.pl.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 24 listopada 2010 r.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej: tel/fax (81) 443-90-16 animator@modrzew.free.ngo.pl

Last modified: 1 lipca 2020