Bezpłatne szkolenie “ZAZ”

Autor: |

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew” zaprasza na bezpłatne szkolenie „ZAZ – zasady tworzenia i funkcjonowania”, które odbędzie się 6 – 7 grudnia 2010 r.

 

Projekt „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.2

Adresatami szkolenia są pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych itp.) z terenu Powiatu Świdnickiego.

 

Tematyka szkoleń obejmować będzie m. in. zagadnienia:

– tworzenie Zakładów Aktywności Zawodowej

– aspekty prawne funkcjonowania ZAZ – aspekty finansowe funkcjonowania ZAZ

– zasady dokonywania rozeznania rynku celem planowania i rozwoju działalności

– pozyskiwanie środków na działalność bieżącą oraz jego rozwój

Forma zajęć:

Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową w grupie 12 osobowej przez dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej Santiago Cafe – Pana Arkadiusza Sadowskiego

Termin i miejsce szkolenia:

Szkolenie realizowane będzie w trakcie dwudniowych zajęć (16 godzin dydaktycznych) w dniach 6-7 grudnia 2010 r. w ZAZ Santiago Cafe ul. Głuska 145 w Lublinie w godz. 9.00 – 15.50.

W ramach szkolenia zapewniamy:

– materiały szkoleniowe

– catering

– zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia

– zwrot kosztów dojazdu

W celu dokonania zgłoszenia się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie domowej stowarzyszenia) oraz złożyć go osobiście w biurze projektu: 21-040 Świdnik, ul. Mickiewicza 1/50, bądź przesłać faxem (81) 443-90-16 lub drogą mailową: modrzew@free.ngo.pl,animator@modrzew.free.ngo.pl.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 3 grudnia 2010 r.

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej:

tel/fax (81) 443-90-16

animator@modrzew.free.ngo.pl

Last modified: 1 lipca 2020