Bezpieczny pieszy

Autor: |

Jak zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych, w mieście? Najlepiej poprzez poprawę infrastruktury ułatwiającej poruszanie się w ruchu miejskim i działania edukacyjne. Z myślą o tym Urząd Miasta złożył do Centrum Unijnych Projektów Drogowych wniosek o dofinansowanie projektu o nazwie „Bezpieczny pieszy w Gminie Miejskiej Świdnik”.

Jego celem jest doposażenie przejść dla pieszych i zakup „pomocy naukowych”, służących edukacji komunikacyjnej. Wartość projektu oszacowano na 340 tys. zł, z czego 85 procent pochodziłoby z dotacji. W ramach tych środków zaplanowano zakup mobilnych miasteczek rowerowych dla szkół, budowę pięciu wyniesionych przejść dla pieszych oraz dwóch przejazdów rowerowych. Na ulicach ma się również pojawić 20 wyświetlaczy czasu, tak zwanych sekundników dla pieszych i rowerzystów, a także sygnalizatory akustyczne i wibracyjne na przejściach dla pieszych, zwiększające bezpieczeństwo osób z niesprawnościami wzroku lub słuchu. Jeśli projekt zostanie zakwalifikowany, jego realizacja powinna zostać zakończona w 2023 roku.

– To nie pierwsza inicjatywa mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów, a także kierowców pojazdów mechanicznych. Przypomnijmy, że Straż Miejska organizowała w przeszłości akcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach, pomagała młodzieży w zdobywaniu karty rowerowej, uczyła zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Szczególnie niebezpieczne przejścia uzyskały dodatkowe oznakowanie, sygnalizację ostrzegawczą i oświetlenie. Przy Szkole Podstawowej nr 5 powstało wyniesione przejście przez ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jednak działań tego typu nigdy za wiele, szczególnie jeśli można uzyskać na nie dofinansowanie zewnętrzne – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Last modified: 19 maja 2022

Zmień język »