admin Author

Wieloletni program inwestycyjny

   Gminy Miejskiej Świdnik na lata 2009 – 2013    26 marca 2009r. Pobierz Wieloletni Plan Inwestycyjny 2009 – 2013    Ogólne założenia Celem Wieloletniego...

Budżet miasta

Uchwała Nr XXXIX/391/2013 Rady Miasta Świdnik z dnia 19 grudnia 2013r.   w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Świdnik na 2014 rok   Na podstawie: art.18 ust.2 pkt...

System zarządzania jakością

System Zarządzania Jakością w UM Świdnik Początki Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) w Urzędzie to rok 2002. Chcieliśmy przenieść sprawdzone rozwiązania ze sfery...

Organizacja urzędu

  Nr pokoju Nr telefonu Burmistrz Miasta Świdnik 410 81 751-76-03/04   Z-ca Burmistrza Miasta Świdnik ds. inwestycji i rozwoju 413 81 751-76-03/04 Sekretarz Miasta Świdnik...

Skład Rady Miasta Świdnik VIII kadencji (2018-2023)

Skład Rady Miasta Świdnik VII kadencji 2018-2023:   Kazimierz Bachanekkazimierz.bachanek@rada.e-swidnik.pl KOMISJA BUDŻETU KOMISJA STRATEGII I ROZWOJU  Waldemar...

Rada Miasta Świdnik

Włodzimierz Radek Przewodniczący Rady Miasta Świdnik wlodzimierz.radek@rada.e-swidnik.pl  Janusz Królik Wiceprzewodniczący Rady Miasta Świdnik...

Władze miasta

Waldemar Jakson Burmistrz miasta Burmistrz  Świdnika od 1998 r. W pierwszych wyborach bezpośrednich w 2002 r. został po raz kolejny wybrany na urząd burmistrza, wygrywając w...

Natura 2000- Suseł perełkowany

Suseł perełkowany – charakterystyka gatunku, rys historyczny, analiza stanu, żywotności i warunków siedliskowych populacji zasiedlającej trawiastą płytę lotniska w...

Akcja ” Sprzątanie Świata”

Sprzątanie świata (ang. Clean Up the World) Akcja „Sprzątania świata” jest największą w kraju ekologiczną kampanią społeczną i stałym punktem kalendarza działań...

Usuwanie azbestu

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Świdnik   W wyniku przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 r. w...

Historia

Świdnik to miasto położone na Płaskowyżu Świdnickim. Ze względu na korzystne warunki atmosferyczne, w okresie międzywojennym powstało tu lotnisko. W roku 1938 otwarto...

Port Lotniczy Lublin

Lubelszczyzna jest najbardziej na wschód wysuniętym regionem Polski, a także Unii Europejskiej. Graniczy z Ukrainą na południu i z Białorusią na północy. Podstawowym...

Biuro Funduszy Europejskich

21-047 Świdnikul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15 pokój: 22 tel: +48 81 751-76-45fax: +48 81 751-76-08 e-mail: urzad@swidnik.um.gov.pl Kierownik biura Urszula...

Projekty realizowane z innych źródeł zewnętrznych

I. Projekty dofinansowane ze środków Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm Jutra”. Projekt te są...

Projekty społeczne

PROJEKTY WSPÓŁFINNASOWANE ZE ŚRODKÓW UE, REALIZOWANE W WOSS: Projekt: „DOBRY START” Projekt realizowany był przez Gminę Miejską Świdnik w ramach Indywidualizacji...

Inwestycje

Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów oraz wdrożenia e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Świdnik, Gminy Konstantynów i Gminy Skierbieszów Gmina Miejska Świdnik...

Fundusze UE i inne źródła finansowania

Fundusze strukturalne Rewitalizacja północnych obszarów przyległych do strefy przemysłowej miasta Świdnik. Oś priorytetowa III – Atrakcyjność obszarów miejskich i...

Suseł perełkowany

  Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus), perła polskiej przyrody i unikat na skalę europejską, jest mieszkańcem lotniska w Świdniku. Suseł jest gryzoniem z rodziny...