Asystenci pomogą uczniom

Autor: |

Zapewni wsparcie w trakcie lekcji oraz poza nimi pomoże w wykonywaniu codziennych czynności. W Szkole Podstawowej nr 5 pojawią się asystenci ucznia ze specjalnymi potrzebami. Wszystko za sprawą ponad 58 tys. zł, które miasto otrzymało na realizację zadania „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Świdnik”.

Pieniądze pochodzą z projektu grantowego pn. „Asystent Ucznia Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi – pilotaż” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działania 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. 

– Staramy się korzystać ze wszystkich sposobów pozyskiwania środków, by wspomóc pracę naszej szkoły, a szczególności osób niepełnosprawnych. Gdy pojawiła się szansa skorzystania z programu, złożyliśmy ofertę przy wsparciu Urzędu Miasta – mówi Tomasz Szydło, dyrektor SP nr 5.

Dzięki pozyskanym pieniądzom szkoła zatrudniła dwie osoby. Będą pracowały na ¾ etatu, przez dziesięć miesięcy. Każda z nich będzie miała pod opieką jednego ucznia.

– Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to osoba która nie jest nauczycielem. Nie pełni więc funkcji nauczyciela wspomagającego, którzy również pracują w naszej placówce i wspomagają proces kształcenia dzieci niepełnosprawnych. To osoba, która pomaga od strony praktycznej. Odprowadzi ucznia poruszającego się na wózku inwalidzkim do łazienki czy na obiad, pomoże w noszeniu plecaka – wyjaśnia T. Szydło.

Przyszli asystenci przechodzą właśnie szkolenie. Pracę rozpoczną od 1 marca.

– To pilotażowy program. Myślę, że jeśli będzie on kontynuowany, to będziemy chcieli wziąć w nim jeszcze udział – dodaje dyrektor SP nr 5.

Last modified: 11 lutego 2022

Zmień język »