Aleja ku miastu

Autor: |

Procedura przejęcia al. Jana Pawła II ruszyła w połowie 2019 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chętnie odda ulicę miastu, któremu zależy na zarządzaniu wjazdem do Świdnika.

Proces zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu, choć zdaniem Starostwa Powiatowego, brakuje jeszcze jednej uchwały radnych miejskich.

Aleja Lotników Polskich powstała w czasie budowy obwodnicy Lublina i stała się głównym wjazdem do Świdnika od strony stolicy województwa. Pieniądze na budowę arterii wyłożyła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i droga pozostawała, od chwili oddania, w jej zarządzie. Szybko okazało się jednak, że przy ulicy brakuje oświetlenia, wiat przystankowych, a na jezdni często dochodzi do wypadków z udziałem leśnych zwierząt. Rozwiązanie problemów stało się o wiele trudniejsze, niż gdyby właścicielem wjazdu do miasta był świdnicki ratusz.

Oświetlenie udało się wybudować jeszcze w 2014 roku, ale przedstawiciele GDDKiA nie wydali zgody na montaż wiat przystankowych. Nie udało się również porozumieć co do sposobu poradzenia sobie z sarnami i innymi zwierzętami, które często przekraczają ruchliwą drogę.

Dlatego w 2019 roku, władze miasta zwróciły się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przejęcie wjazdu do Świdnika. Szybko okazało się, że GDDKiA chętnie pozbędzie się alei. W lipcu 2019 roku radni przyjęli uchwałę intencyjną w tej sprawie. Dopiero wtedy zarządca drogi rozpatrzył pozytywnie wniosek o ustawienie wiat przystankowych, choć i w tym przypadku procedura udzielenia zgody trwała kilka miesięcy.

Proces przejęcia al. Jana Pawła II trwa już od blisko półtora roku. – W 2020 r. złożony został wniosek do Starostwa Powiatowego w Świdniku o wydanie decyzji o wygaśnięciu przysługującego nam prawa trwałego zarządu do nieruchomości, które w miejscowym planie zagospodarowania Gminy Świdnik są ujęte jako droga gminna, łącząca miasto Świdnik z obwodnicą Lublina – informuje Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.

Wszystko wskazywałoby więc na to, że procedura ma się ku końcowi. W ostatnich dniach okazało się jednak, że powiat oczekuje jeszcze dodatkowej uchwały.

– W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy stanowisko Starostwa Powiatowego w Świdniku, które wskazuje, że do uruchomienia takiej procedury konieczne jest uchwalenie aktu prawa miejscowego, zaliczającego tę drogę do kategorii dróg gminnych. Rada Miasta Świdnik podjęła wprawdzie uchwałę w sprawie woli przejęcia do zasobu dróg gminnych tego odcinka drogi, ale zdaniem Starostwa niezbędna jest uchwała zaliczająca al. Jana Pawła II do kategorii dróg gminnych – dodaje Ł. Minkiewicz.

Stanowisko trafiło również do władz miasta. Przedstawiciele ratusza tłumaczą, że nadal są zainteresowani przejęciem drogi, a procedura toczy się na ich wniosek. – Sprawdzamy w tej chwili kwestie formalne. Jeśli podjęcie uchwały zaliczającej aleję do dróg gminnych jest konieczne, projekt takiego aktu przygotujemy jak najszybciej – mówi Marcin Dmowski, zastępca burmistrza.

Last modified: 10 marca 2021