Aktywna tablica szansą dla szkół

Autor: |

Część świdnickich placówek oświatowych zamierza w tym roku skorzystać z kolejnej edycji rządowego programu Aktywna tablica na lata 2020-2024. Jego zamierzeniem jest rozwój szkolnej infrastruktury pod kątem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Nowelizacja programu z 2021 r. przewiduje możliwość ubiegania się o wsparcie przez szkoły podstawowe, które skorzystały z programu w edycji 2017-2019, jednak wnioskować można wyłącznie w zakresie doposażenia w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W programie Aktywna tablica budżet państwa pokrywa 80 procent kosztów, natomiast 20 procent musi pochodzić z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Jest o co walczyć, bo szkoła podstawowa może liczyć na maksymalnie 35 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz 14 000 zł – na zakup urządzeń standardowych, w przypadku szkół ponadpodstawowych.

Jest więc sposobność, aby doposażyć szkoły w niezbędne pomoce, tym bardziej, że budżet państwa wyłożył na realizację tego celu 290 milionów złotych. W trakcie jednej edycji szkoła może skorzystać z dofinansowania tylko raz.

– W ramach rządowego programu na lata 2020-2024 Aktywna tablica, wnioski o udzielenie wsparcia w tym roku złożyły 3 szkoły: SP3, SP7, II LO – mówi Katarzyna Lis, rzecznik prasowy Urzędu Miasta. – Dotyczą one dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych. W przypadku szkół podstawowych program przewiduje wsparcie wyłącznie dla tych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wymóg ten nie dotyczy szkół ponadpodstawowych. Łączna kwota złożonych wniosków wynosi 104 980 zł, z czego wysokość rządowego wsparcia sięgnie 83 980 zł.

Wśród pomocy dydaktycznych ujętych przez szkoły podstawowe znalazły się m.in.: pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją i dyskalkulią. Są też pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii procesów komunikacji, dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Są też komputery stacjonarne lub laptopy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania.

II Liceum Ogólnokształcące wpisało chęć pozyskania interaktywnego monitora dotykowego, o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

W tym roku termin składania wniosków przez dyrektorów szkół minął 3 września. 

– Dostarczyliśmy już stosowny wniosek do organu prowadzącego – mówi Hubert Wiktorowicz, zastępca dyrektora SP nr 7. – Braliśmy udział w poprzedniej edycji, koncentrując się na pozyskaniu odpowiedniego zaplecza komputerowego. Teraz wpisaliśmy specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do diagnozy i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wielkość wsparcia wyceniliśmy na ponad 43 tys. zł, z czego 35 tys. zł będzie pochodzić z budżetu państwa, zaś pozostała część – ok. 8 tys. stanowiłby wkład własny organu prowadzącego. Obecnie trudno znaleźć środki finansowe na zakup takiego wyposażenia. Dlatego jest to bardzo cenne wsparcie, bo szkoła będzie z niego korzystała latami. Tym bardziej, że widoczny jest wzrost zainteresowania zajęciami specjalistycznymi w placówkach edukacyjnych.

– Jeśli chodzi o poprzednią edycję programu 2017-2019 – wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Miejską Świdnik, które składały wnioski w 2017 r., w ramach rządowego programu Aktywna tablica, otrzymały wsparcie finansowe – dodała K. Lis.

Termin rozpatrzenia przez wojewodów tegorocznych wniosków upływa 28 września, natomiast przekazanie środków organom prowadzącymi nastąpi do dnia 31 października.

słs

Last modified: 18 września 2021