Adaptuj się do zmian

Autor: |

Szkolenia zawodowe i z języka angielskiego, staże, pomoc w szukaniu pracy oraz spotkania z doradcą zawodowym. Centrum Szkoleń i Innowacji z Lublina rozpoczyna projekt „Adaptacja do zmian”, kierowany do osób zamieszkujących Lubelski Obszar Funkcjonalny, w tym również nasze miasto.

Projekt realizowany będzie od 1 września do 30 listopada 2021 roku. Mogą skorzystać z niego 72 osoby, które spełniają kilka ważnych warunków. Są pracownikami przewidzianymi do zwolnienia lub zagrożonymi zwolnieniem z przyczyn od nich niezależnych. Zostały zwolnione z pracy maksymalnie 6 miesięcy temu lub na dzień przed przystąpieniem do projektu. Zamieszkują Lubelski Obszar Funkcjonalny, w który wchodzą gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik oraz Wólka. Posiadają kwalifikacje zawodowe nieadekwatne do potrzeb obecnego rynku pracy i chcą je podwyższyć. Projekt kierowany jest także do osób mających już pewne doświadczenie zawodowe, które chcą zdobyć nowe i praktyczne umiejętności wymagane przez pracodawcę.

Uczestnicy „Adaptacji do zmian” będą mieli zapewnione: wsparcie doradcy zawodowego w formie indywidualnych spotkań, w tym opracowanie indywidualnego planu działań, doradztwo zawodowe grupowe, indywidualne doradztwo psychologiczne i pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe i z języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym oraz 3-miesięczne staże.

Organizatorzy zapewniają: zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, stypendium szkoleniowe, badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu, profesjonalną kadrę, materiały szkoleniowe, dokumenty potwierdzające zdobycie kwalifikacji zawodowych.

Osoby chcące uzyskać więcej informacji, powinny skontaktować się z biurem projektu pod adresem: Al. Racławickie 8/18, 20-002 Lublin. Mogą zrobić to także telefonicznie pod nr 81 534 60 98 i 505634041 lub mailowo: adz@cis.info.pl.

Projekt „Adaptacja do zmian” realizowany jest w zakresie Osi Priorytetowej 10 – Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.4 – Programy typu outplacement w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Last modified: 18 grudnia 2020