• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Zdrowy Świdnik
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Repertuar
  • rodzinka
środa, 31 lipiec 2019 11:53

Seniorze, bądź bezpieczny!

Napisane przez 

To już kolejna edycja ogólnopolskiej akcji pt. „Senior na drodze - pamiętaj o bezpieczeń­stwie”, skierowanej do najstarszych uczestników ruchu drogowego. W tym roku spotkania odbędą się aż w 94 powiatach. Wśród miejscowości wytypowanych do ich przeprowadzenia znalazł się również Świdnik.

- Akcja skierowana jest do osób po 60. roku życia. Realizujemy ją we współpracy z policją, której lokal­ni przedstawiciele będą również obecni na wykładach. Chcemy zbu­dować wśród seniorów poczucie odpowiedzialności za bezpieczeń­stwo swoje i innych, a także nauczyć ich właściwych postaw oraz zacho­wań na drodze. Wszystko po to, by zmniejszyć liczbę ofiar śmiertelnych w tej grupie wiekowej - podkreśla Anna Kokocińska z Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Podczas warsztatów będą oma­wiane takie tematy jak: bezpiecz­ne uczestnictwo pieszych, ro­werzystów i kierowców w ruchu drogowym oraz wpływ zmian bio­logicznych i mentalnych na bez­pieczeństwo. Seniorzy dowiedzą się również jak sprawność psycho­fizyczna wpływa na zdolność kiero­wania autem lub rowerem.

Obecni będą mogli skorzystać z bezpłatnego przeglądu technicz­nego roweru oraz uzupełnić braki w jego obowiązkowym wyposażeniu. Na uczestników będą czekali rów­nież dietetycy, którzy przygotują zalecenia żywieniowe.

W Świdniku warsztaty odbędą się 31 lipca, o godzinie 9.00, w Miej­skim Centrum Usług Socjalnych. Wstęp jest bezpłatny.

ao