• Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • rodzinka
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Idzie sobie Grześ...

Władze miasta

   

Waldemar Jakson

Burmistrz miasta

Burmistrz  Świdnika od 1998 r. W pierwszych wyborach bezpośrednich w 2002 r. został po raz kolejny wybrany na urząd burmistrza, wygrywając w pierwszej turze. Reelekcję uzyskiwał także w 2006, 2010, 2014 i 2018 r. Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1997), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2004), honorowym Krzyżem Świdnickiego Lipca (2005) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018).

Już od końca lat 70. działał w opozycji demokratycznej, był m.in. członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od 1980 r. związany z „Solidarnością". Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany, po zwolnieniu kontynuował działalność w strukturach podziemnej „Solidarności”. Od 1983 r. zatrudniony w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (1991-1998 jako wicedyrektor). W latach 1994-2002 radny Świdnika, 1994-1998 delegat do Lubelskiego Sejmiku Samorządowego, członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Absolwent historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz licznych studiów menadżerskich i marketingowych zarówno uczelni krajowych, jak i zagranicznych (m. in. University of Central Lancashire, Preston, Wielka Brytania; University of Illinois, USA; Politechnika Lubelska). W 2007 r. uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration w Lubelskiej Szkole Biznesu oraz Dublin City University, a w 2012 r. tytuł magistra administracji publicznej w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

tel. 81 751 76 02 / e-mail: wjakson@e-swidnik.pl

FB: www.facebook.com/Waldemar.Jakson.Burmistrz


     

Marcin Dmowski

Zastępca burmistrza ds. inwestycji i rozwoju

W Urzędzie Miasta odpowiada za kwestie związane z inwestycjami i nieruchomościami, funduszami europejskimi oraz infrastrukturą i zamówieniami publicznymi, na stanowisku Zastępcy Burmistrza od lutego 2019 r. Świdnicki przedsiębiorca, od lat związany z lokalnym rynkiem. Założyciel firmy Provend, działającej w obszarze marketingu, reklamy i public relations – w latach 2011-2019 jako właściciel odpowiedzialny był za rozwój biznesu oraz współpracę z partnerami. Radny Miasta Świdnika kadencji 2014-2018. W 2018 r. pełnił funkcję społecznego doradcy Burmistrza Miasta Świdnika do spraw współpracy z przedsiębiorcami. Członek Stowarzyszenia Sportowy Świdnik. Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

tel.: 81 751 76 02 / e-mail: marcin.dmowski@e-swidnik.pl

   

Marta Juchnikowska

Skarbnik

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości na Uniwersytecie w Białymstoku, a także Akademię Liderów Samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym. Przez 8 lat pracowała jako Skarbnik Miasta Terespol, następnie przez blisko 4 lata była Skarbnikiem Miasta Biała Podlaska. Przez ostatni rok pracowała jako Dyrektor Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Podczas swojej pracy zawodowej odpowiadała m.in. za nadzór nad realizacją budżetu, kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz opracowania zbiorcze sprowadzań finansowych.

tel. 81 751 76 02 / e-mail: marta.juchnikowska@e-swidnik.pl

     

 

Ewa Jankowska

Sekretarz

Z sektorem samorządowym związana od kilkunastu lat. Od 2004 r. zatrudniona w Urzędzie Miasta Świdnika, od 2015 r. pełni funkcję Sekretarza Miasta. W Urzędzie Miasta sprawuje nadzór nad spółkami miejskimi oraz wydziałami odpowiedzialnymi za oświatę, sprawy społeczne i mieszkaniowe, obsługę klienta, promocję miasta, obsługę Rady Miasta oraz kwestie organizacyjne i związane z ochroną danych osobowych. Wcześniej doświadczenie zdobywała m.in. jako audytor wewnętrzny z uprawnieniami nadanymi przez Ministra Finansów. Posiada wykształcenie ekonomiczne, ukończyła studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (EMBA) na Apsley Business School London i Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, w zakresie rachunkowości finansowej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej.

 tel. 81 751 76 02 / e-mail: ewa.jankowska@e-swidnik.pl

Najczęściej czytane