• Schronisko w Krzesimowie
  • rodzinka
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
wtorek, 14 czerwiec 2016 15:38
W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego cyklicznie odwiedzają wszystkie gminy regionu. Celem tego przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy Unii Europejskiej oraz pomoc w sprawnej realizacji…
czwartek, 09 czerwiec 2016 12:12
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie Uchwały Nr XLIV/441/2014 Rady Miasta Świdnik z dnia 29.05.2014r. zmienionej Uchwałą Nr VI/63/2015 z dnia 23.04.2015r. i Uchwałą nr XX/196/2016 z dnia 31.03.2016r. będzie przyznał stypendia dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik za rok szkolny 2015/2016. Stypendia…
piątek, 20 maj 2016 12:39
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 239) informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz…
piątek, 06 maj 2016 15:42
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 239) informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz…
czwartek, 05 maj 2016 15:11
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 239) informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz…
środa, 27 kwiecień 2016 13:02
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 239) informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz…
środa, 13 kwiecień 2016 13:28
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza konkursy na kandydatów na stanowisko dyrektora w: - Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Hotelowa 7 - Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki, ul. Mikołaja Kopernika 9a - Zespole Szkół nr 2, ul. Jarzębinowa 6 Szczegóły w załączniku.
poniedziałek, 07 marzec 2016 14:14
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku.
poniedziałek, 15 luty 2016 13:14
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej - pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i…
piątek, 12 luty 2016 15:01
Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży, podtrzymywania i upowszechniania…

Najczęściej czytane