• Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Repertuar
środa, 15 grudzień 2010 14:50
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2011 rok. Szczegóły w załącznikach: Ogłoszenie, Wzór oferty
środa, 15 grudzień 2010 14:46
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - przez Burmistrza Miasta Świdnik - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96,…
środa, 08 grudzień 2010 15:00
Burmistrz Miasta jako Główny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r. Ogłoszenia o naborze oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach: Ogłoszenie, Formularz, Oświadczenia. oraz są wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
wtorek, 07 grudzień 2010 12:00
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2011 roku. Szczegóły w załączniku.
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej oraz innych podmiotów o działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Na podstawie art.13 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. nr 96…
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 z późn. zm.) informuję, że zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji…
Na podstawie art. 64e ust. 3 i art. 64f ust.4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 z późn. zm.) informuję, że zawiadomienia o…
środa, 01 wrzesień 2010 09:52
Poznaliśmy pierwszych Euroliderów Województwa Lubelskiego w wydawaniu funduszy unijnych.  W czwartek 26 sierpnia 2010 r. w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego uroczyście podsumowano I etap zmagań Euroliderów. Spośród 34 uczestników wyłoniono 3 najlepszych, którzy najsprawniej wydali przyznane środki z RPO. Wyróżnienia i nagrody wręczał Marek…
poniedziałek, 30 sierpień 2010 14:14
System Zarządzania Jakością w świdnickim Urzędzie Miasta funkcjonuje od lat. Ciągle jednak jest zmieniany i dostosowywany do nowych zadań. Co roku również sprawdzamy, jak mieszkańcy oceniają pracę urzędników. Każdą z wypełnionych ankiet traktujemy poważnie, dziękując za poświęcony nam czas. Stanowią one pomoc w planowaniu zmian…
Powszechny Spis Rolny 2010 zostanie przeprowadzony na terenie całego kraju w dniach 1 września – 31 października 2010r. wcześniej – w dniach od 9 do 23 sierpnia rachmistrze przeprowadzą obchód przedspisowy – w czasie którego zweryfikują listę gospodarstw rolnych. W spisie informacje będą zbierane według…

Najczęściej czytane