• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Idzie sobie Grześ...
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Repertuar
poniedziałek, 01 kwiecień 2019 14:22
Działki w Strefie Aktywności Gospodarczej, położone między lotniskiem, obwodnicą Lublina, torami przy ul. Żwirki i Wigury i ul. Mełgiewską w Świdniku (obręb geodezyjny nr 3) zostały objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Świdnik zatwierdzonym uchwałą Nr V/45/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 12 marca 2015…
wtorek, 19 marzec 2019 15:09
Wykaz stypendiów Burmistrza Miasta Świdnik za osiągnięcia w dziedzinie sportu przyznanych w 2019 r. (za osiągnięcia w roku 2018).
wtorek, 19 marzec 2019 15:01
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z póżn. zmianami) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu…
piątek, 15 marzec 2019 10:10
1. Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i…
wtorek, 19 luty 2019 15:54
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zmianami) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu…
poniedziałek, 18 luty 2019 11:30
Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 lub przesłać pocztą albo przesyłką…
piątek, 15 luty 2019 15:25
Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2018. poz. 450 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie…
środa, 13 luty 2019 13:51
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz podtrzymywania i…
poniedziałek, 21 styczeń 2019 11:05
Projekt pn. „Świdnik przyjazny środowisku – edycja II – budynki mieszkalne (pompy ciepła i ogniwa fotowoltaiczne)” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, działania 4.1. Odnawialne źródła energii. Wartość projektu: 5 327 885,34 zł Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 096 435,95 zł. Zakres…
piątek, 21 grudzień 2018 20:46
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu: pomocy społecznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2019 roku.

Najczęściej czytane