Urząd Miasta - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 06 wrzesień 2011 11:58
Urząd Miasta Świdnik informuje, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dniem 1 października 2011r. zmienia swoja siedzibę. Nowy adres LAWP to: ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.
poniedziałek, 27 czerwiec 2011 17:44
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - przez Burmistrza Miasta Świdnik - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 234…
środa, 15 czerwiec 2011 13:29
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych informuje, iż od dnia 18. czerwca 2011r. obowiązują nowe zasady przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu, przyjęte przez Radę Miasta Świdnik Uchwałą Nr VI/38/2011 z dnia 17 marca 2011r., zmienioną Uchwałą Nr VIII/57/2011 z dnia 26 maja 2011…
piątek, 20 maj 2011 12:22
Uchwała w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik Treść uchwały oraz wniosek do pobrania.
piątek, 20 maj 2011 11:01
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkół nr 2, ul. Jarzębinowa 6 w Świdniku I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który: 1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania…
wtorek, 19 kwiecień 2011 10:19
Burmistrza Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 13 w związku…
poniedziałek, 28 marzec 2011 10:14
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza konkursy na stanowiska: 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki , ul. Kopernika 9 w Świdniku, 2. Dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Hotelowa 7 w Świdniku. I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 1.…
piątek, 25 marzec 2011 19:58
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku. Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia…
piątek, 25 luty 2011 18:00
OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert Przewodniczący Komisji Konkursowej – powołanej Zarządzeniem Nr OW 4 /01/2011 Burmistrza Miasta Świdnik w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, z zakresu kultury,…
poniedziałek, 24 styczeń 2011 18:51
Przewodniczący Komisji Konkursowej – powołanej Zarządzeniem Nr OW 112 /12/2010 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 14.12.2010 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku informuje, że w wyniku otwartego…
Strona 19 z 22