Urząd Miasta - Świdnik - wysokich lotów

piątek, 25 marzec 2011 19:58
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku. Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia…
piątek, 25 luty 2011 18:00
OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert Przewodniczący Komisji Konkursowej – powołanej Zarządzeniem Nr OW 4 /01/2011 Burmistrza Miasta Świdnik w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, z zakresu kultury,…
poniedziałek, 24 styczeń 2011 18:51
Przewodniczący Komisji Konkursowej – powołanej Zarządzeniem Nr OW 112 /12/2010 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 14.12.2010 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku informuje, że w wyniku otwartego…
wtorek, 11 styczeń 2011 14:42
Z uwagi na pomyłkę w ogłoszeniu Burmistrz Miasta ogłasza zmienione ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz…
niedziela, 02 styczeń 2011 18:53
Przewodniczący Komisji Konkursowej – powołanej Zarządzeniem Nr OW 109 /12/2010 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 07.12.2010 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2011 roku informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert, na…
środa, 15 grudzień 2010 14:50
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2011 rok. Szczegóły w załącznikach: Ogłoszenie, Wzór oferty
środa, 15 grudzień 2010 14:46
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - przez Burmistrza Miasta Świdnik - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96,…
środa, 08 grudzień 2010 15:00
Burmistrz Miasta jako Główny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r. Ogłoszenia o naborze oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach: Ogłoszenie, Formularz, Oświadczenia. oraz są wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
wtorek, 07 grudzień 2010 12:00
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2011 roku. Szczegóły w załączniku.
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej oraz innych podmiotów o działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Na podstawie art.13 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. nr 96…
Strona 19 z 21