Urząd Miasta - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 06 grudzień 2011 16:22
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2012 roku. Rodzaj zadania: Prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu…
czwartek, 06 październik 2011 17:17
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - przez Burmistrza Miasta Świdnik - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96,…
piątek, 23 wrzesień 2011 21:57
Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Zgodnie z art. 5a. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o…
wtorek, 06 wrzesień 2011 11:58
Urząd Miasta Świdnik informuje, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dniem 1 października 2011r. zmienia swoja siedzibę. Nowy adres LAWP to: ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.
poniedziałek, 27 czerwiec 2011 17:44
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - przez Burmistrza Miasta Świdnik - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 234…
środa, 15 czerwiec 2011 13:29
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych informuje, iż od dnia 18. czerwca 2011r. obowiązują nowe zasady przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu, przyjęte przez Radę Miasta Świdnik Uchwałą Nr VI/38/2011 z dnia 17 marca 2011r., zmienioną Uchwałą Nr VIII/57/2011 z dnia 26 maja 2011…
piątek, 20 maj 2011 12:22
Uchwała w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik Treść uchwały oraz wniosek do pobrania.
piątek, 20 maj 2011 11:01
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza konkurs na stanowisko: Dyrektora Zespołu Szkół nr 2, ul. Jarzębinowa 6 w Świdniku I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który: 1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania…
wtorek, 19 kwiecień 2011 10:19
Burmistrza Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 13 w związku…
poniedziałek, 28 marzec 2011 10:14
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza konkursy na stanowiska: 1. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki , ul. Kopernika 9 w Świdniku, 2. Dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Hotelowa 7 w Świdniku. I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 1.…
Strona 18 z 21