Urząd Miasta - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 03 styczeń 2012 15:34
Przyznania dotacji w 2012 roku z zakresu ochrony zdrowia na realizację zadania: Prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu z bezdomności, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – załącznik wynik konkursu…
wtorek, 03 styczeń 2012 15:33
Przyznanie dotacji w 2012 roku z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. – załącznik wynik konkursu Dom Samopomocy.Załącznik 
wtorek, 27 grudzień 2011 14:29
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku. Więcej informacji: Ogłoszenie   Burmistrz Miasta ogłasza zmienione ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku…
wtorek, 06 grudzień 2011 16:25
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku.   Rodzaj zadania: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo Więcej informacji: Ogłoszenie
wtorek, 06 grudzień 2011 16:22
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2012 roku. Rodzaj zadania: Prowadzenie punktu interwencji dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu w celu skłonienia ich do podjęcia leczenia odwykowego oraz pomocy w wychodzeniu…
czwartek, 06 październik 2011 17:17
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - przez Burmistrza Miasta Świdnik - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96,…
piątek, 23 wrzesień 2011 21:57
Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Zgodnie z art. 5a. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o…
wtorek, 06 wrzesień 2011 11:58
Urząd Miasta Świdnik informuje, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie z dniem 1 października 2011r. zmienia swoja siedzibę. Nowy adres LAWP to: ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.
poniedziałek, 27 czerwiec 2011 17:44
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - przez Burmistrza Miasta Świdnik - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 roku Nr 234…
środa, 15 czerwiec 2011 13:29
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych informuje, iż od dnia 18. czerwca 2011r. obowiązują nowe zasady przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu, przyjęte przez Radę Miasta Świdnik Uchwałą Nr VI/38/2011 z dnia 17 marca 2011r., zmienioną Uchwałą Nr VIII/57/2011 z dnia 26 maja 2011…
Strona 17 z 21