Urząd Miasta - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 09 październik 2012 10:19
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - przez Burmistrza Miasta Świdnik - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz.…
piątek, 05 październik 2012 19:02
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - przez Burmistza Miasta Świdnik - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
środa, 19 wrzesień 2012 13:50
Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. Zgodnie z art. 5a. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o…
piątek, 03 sierpień 2012 12:16
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.  Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96,…
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - przez Burmistrza Miasta Świdnik - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz.…
sobota, 16 czerwiec 2012 13:36
W Dzienniku Urzędowym Woj. Lub. z dnia 11.06.2012r. poz.1848 została opublikowana Uchwała nr XIX/178/2012 Rady Miasta Świdnik z dnia 29.04.2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/208/2009 RMNŚ z dnia 26.03.2009r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Zmiana tej uchwały…
środa, 23 maj 2012 17:07
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - przez Burmistrza Miasta Świdnik - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96,…
środa, 09 maj 2012 17:50
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Nr 7 im. Marii Kownackiej przy ul. Hryniewicza 7 w Świdniku I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który: 1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne…
czwartek, 19 kwiecień 2012 10:55
Burmistrz Miasta Świdnik otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku.O G Ł O S Z E N I EBurmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11…
środa, 01 luty 2012 17:22
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz z zakresu bezpieczeństwa…
Strona 16 z 21