Urząd Miasta - Świdnik - wysokich lotów

piątek, 30 listopad 2012 12:51
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art.25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 Nr 175 poz. 1362), art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i…
piątek, 30 listopad 2012 10:22
Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do…
piątek, 30 listopad 2012 10:19
Informacja o wyniku konsultacji społecznych uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2013 rok.
wtorek, 09 październik 2012 10:19
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - przez Burmistrza Miasta Świdnik - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz.…
piątek, 05 październik 2012 19:02
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - przez Burmistza Miasta Świdnik - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.
środa, 19 wrzesień 2012 13:50
Burmistrz Miasta Świdnik informuje organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. Zgodnie z art. 5a. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o…
piątek, 03 sierpień 2012 12:16
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego – przez Burmistrza Miasta Świdnik – organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert.  Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 roku Nr 96,…
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - przez Burmistrza Miasta Świdnik - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz.…
sobota, 16 czerwiec 2012 13:36
W Dzienniku Urzędowym Woj. Lub. z dnia 11.06.2012r. poz.1848 została opublikowana Uchwała nr XIX/178/2012 Rady Miasta Świdnik z dnia 29.04.2012r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/208/2009 RMNŚ z dnia 26.03.2009r. w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Zmiana tej uchwały…
środa, 23 maj 2012 17:07
Informacja o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - przez Burmistrza Miasta Świdnik - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96,…
Strona 16 z 21