Urząd Miasta - Świdnik - wysokich lotów

piątek, 28 czerwiec 2013 12:10
"Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873 z późn.zm.), informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej."
piątek, 12 kwiecień 2013 11:16
Informujemy, że w dniu 28 marca 2013 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Pełna dokumentacja konkursowa oraz wszelkie…
wtorek, 02 kwiecień 2013 15:49
Informujemy, że w dniach 2 – 22 kwietnia 2013 r. przeprowadzony zostanie nabór uczestników do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II” w ramach którego 30 osób z terenu naszego miasta otrzyma bezpłatnie: Komputer (zestaw komputerowy) Bezpłatny dostęp do Internetu Szkolenie z…
wtorek, 26 marzec 2013 10:03
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola nr 4 w Świdniku, ul. L. Kruczkowskiego 1 w Świdniku oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Wojska Polskiego 27 w Świdniku.
środa, 13 luty 2013 11:59
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z póz. zm.) ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o…
czwartek, 31 styczeń 2013 11:30
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536 z póz. zm.) ogłasza wyniki otwartego konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o…
wtorek, 15 styczeń 2013 11:02
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku.
piątek, 04 styczeń 2013 10:43
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz z zakresu bezpieczeństwa…
poniedziałek, 31 grudzień 2012 12:14
Zarządzenie OW  Nr  112/2012 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 28.12.2012 roku   W sprawie przyznania dotacji w 2013 roku z zakresu pomocy społecznej na realizację zadania: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo, w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.   Na podstawie art. 30…
poniedziałek, 31 grudzień 2012 12:10
Komisja Konkursowa – powołana Zarządzeniem Nr OW 109/2012 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 20.12.2012 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2013 roku informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert, na realizację zadania…
Strona 15 z 21