Urząd Miasta - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 07 styczeń 2014 15:12
Burmistrz Miasta Świdnik Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
wtorek, 24 grudzień 2013 19:05
OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert Przewodniczący komisji konkursowej powołanej zgodnie z Zarządzeniem OW 105/2013 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych i…
poniedziałek, 23 grudzień 2013 15:03
Komisja Konkursowa – powołana Zarządzeniem Nr OW 103/2013 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 18.12.2013 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2014 roku informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert, na realizację zadania…
piątek, 13 grudzień 2013 14:57
Urząd Miasta Świdnik, informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie dodatku energetycznego – nowego świadczenia wprowadzonego ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984). Zgodnie z nowymi przepisami dodatek energetyczny będzie przysługiwał…
czwartek, 05 grudzień 2013 13:51
Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych
czwartek, 28 listopad 2013 15:32
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs…
środa, 27 listopad 2013 15:01
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
środa, 27 listopad 2013 14:46
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo.
piątek, 25 październik 2013 08:21
Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej.
poniedziałek, 21 październik 2013 15:54
Zawiadamiamy że w roku 2013 zostały zakończeni prace polegające na usuwaniu azbestu. Środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzą z dotacji Nr 146/2013/D/OZ udzielonej Gminie Miejskiej Świdnik przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 8 100 zł. Dotację stanowią środki…
Strona 14 z 22