Urząd Miasta - Świdnik - wysokich lotów

czwartek, 13 marzec 2014 15:01
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu…
piątek, 07 marzec 2014 13:00
Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ogłasza II nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Wenus jest Przedsiębiorcza” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety posiadające…
piątek, 07 marzec 2014 12:57
W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego Urząd Miasta Świdnik informuje, iż na mocy Uchwały nr XXVIII/249/2013 Rady Miasta Świdnik z dnia 10 stycznia 2013 r. nastąpiła zmiana stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Szczegółowe informacje na temat siedzib obwodowych komisji…
poniedziałek, 10 luty 2014 15:52
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej w 2014 roku.
piątek, 07 luty 2014 15:53
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
piątek, 31 styczeń 2014 15:25
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
piątek, 10 styczeń 2014 15:38
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej w 2014…
środa, 08 styczeń 2014 14:47
Burmistrz Miasta Świdnik na podstawie art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U z 2013r., poz.182 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010r., Nr 234, poz.1536 z późn.zm.)…
wtorek, 07 styczeń 2014 15:12
Burmistrz Miasta Świdnik Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
wtorek, 24 grudzień 2013 19:05
OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert Przewodniczący komisji konkursowej powołanej zgodnie z Zarządzeniem OW 105/2013 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych i…
Strona 13 z 21