Urząd Miasta - Świdnik - wysokich lotów

piątek, 28 marzec 2014 15:01
Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. W załączeniu informacja i oferta organizacji pozarządowej
piątek, 28 marzec 2014 15:01
Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. W załączeniu informacja i oferta organizacji pozarządowej
środa, 26 marzec 2014 09:11
Burmistrz Miasta Świdnik dnia 26 marca 2014 r. ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów: Przedszkola nr 2 im. Marii Konopnickiej w Świdniku, ul. Okulickiego 19, oraz Przedszkola Integracyjnego nr 5 im. Doroty Gellner w Świdniku, ul Hallera 11. Informacje w załączniku
czwartek, 13 marzec 2014 15:01
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu…
piątek, 07 marzec 2014 13:00
Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ogłasza II nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Wenus jest Przedsiębiorcza” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety posiadające…
piątek, 07 marzec 2014 12:57
W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego Urząd Miasta Świdnik informuje, iż na mocy Uchwały nr XXVIII/249/2013 Rady Miasta Świdnik z dnia 10 stycznia 2013 r. nastąpiła zmiana stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Szczegółowe informacje na temat siedzib obwodowych komisji…
poniedziałek, 10 luty 2014 15:52
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej w 2014 roku.
piątek, 07 luty 2014 15:53
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
piątek, 31 styczeń 2014 15:25
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
piątek, 10 styczeń 2014 15:38
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej w 2014…
Strona 13 z 22