Urząd Miasta - Świdnik - wysokich lotów

poniedziałek, 10 luty 2014 15:52
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej w 2014 roku.
piątek, 07 luty 2014 15:53
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
piątek, 31 styczeń 2014 15:25
Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
piątek, 10 styczeń 2014 15:38
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia, z zakresu turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz z zakresu bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej w 2014…
środa, 08 styczeń 2014 14:47
Burmistrz Miasta Świdnik na podstawie art.25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U z 2013r., poz.182 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010r., Nr 234, poz.1536 z późn.zm.)…
wtorek, 07 styczeń 2014 15:12
Burmistrz Miasta Świdnik Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.
wtorek, 24 grudzień 2013 19:05
OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert Przewodniczący komisji konkursowej powołanej zgodnie z Zarządzeniem OW 105/2013 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 19.12.2013 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych i…
poniedziałek, 23 grudzień 2013 15:03
Komisja Konkursowa – powołana Zarządzeniem Nr OW 103/2013 Burmistrza Miasta Świdnik z dnia 18.12.2013 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania o charakterze pożytku publicznego z zakresu ochrony zdrowia w 2014 roku informuje, że w wyniku otwartego konkursu ofert, na realizację zadania…
piątek, 13 grudzień 2013 14:57
Urząd Miasta Świdnik, informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie dodatku energetycznego – nowego świadczenia wprowadzonego ustawą z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984). Zgodnie z nowymi przepisami dodatek energetyczny będzie przysługiwał…
czwartek, 05 grudzień 2013 13:51
Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowych
Strona 13 z 21