Urząd Miasta - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 22 lipiec 2014 15:09
Na podstawie art. 19, a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Burmistrz Miasta Świdnik zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy realizacji…
wtorek, 22 lipiec 2014 11:50
Informacja na temat profilaktycznych badań mammograficznych w Świdniku. Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi prowadził w Świdniku działania na rzecz poprawy zgłaszalności kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne. W ciągu ostatnich 2 lat profilaktyczną mammografię wykonało 3 319 z 6 045 kobiet w…
czwartek, 17 lipiec 2014 14:54
Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. Burmistrza  Miasta  Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr…
wtorek, 01 lipiec 2014 12:25
      W Dzienniku Urzędowym Woj. Lub. z dnia 30.06.2014 r. poz. 2274 została opublikowana Uchwała nr Nr XLIV/441/2014  z dnia 29 maja 2014 roku  Rady Miasta Świdnik  w sprawie stypendiów dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Wnioski na stypendia przygotowane…
wtorek, 01 lipiec 2014 12:15
      Burmistrz Miasta Świdnik informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego - organizacji pozarządowej, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.…
wtorek, 15 kwiecień 2014 10:43
Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu   na wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Miejskiej Świdnik z zakresu ochrony zdrowia.
poniedziałek, 14 kwiecień 2014 14:44
Gmina Miejska Świdnik zamieszcza wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs na wsparcie zadań publicznych skierowanych do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Gminy Miejskiej Świdnik, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych…
piątek, 28 marzec 2014 15:07
Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. W załączeniu informacja i oferta organizacji pozarządowej.
piątek, 28 marzec 2014 15:01
Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. W załączeniu informacja i oferta organizacji pozarządowej
piątek, 28 marzec 2014 15:01
Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. W załączeniu informacja i oferta organizacji pozarządowej
Strona 12 z 21