• Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • rodzinka
  • Idzie sobie Grześ...

Władze miasta

 

 

 

   

Waldemar Jakson

Burmistrz miasta

Ur. w 1956 r.; żona Ewa, syn Ziemowit. Od urodzenia jest mieszkańcem Świdnika.
Ukończył studia z zakresu historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia menadżerskie i marketingowe uczelni krajowych i zagranicznych (m. in: University of Central Lancashire, Preston - Wielka Brytania, University of Illinois ). W 2007 r. uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration w Lubelskiej Szkole Biznesu oraz Dublin City University, a w 2012 r. tytuł magistra administracji publicznej w Wyższej Szkoły Ekonomi i Innowacji w Lublinie.
Już od końca lat 70. działał w opozycji demokratycznej, był m.in. członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Od 1980 związany z "Solidarnością". Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany, po zwolnieniu kontynuował działalność w strukturach podziemnej „Solidarności”. Od 1983 zatrudniony w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (od 1991 wicedyrektor.; od 1998 na bezpłatnym urlopie). W latach 1994–2002 radny Świdnika, 1994–1998 delegat do Lubelskiego Sejmiku Samorządowego, od 1998 burmistrz Świdnika, członek Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1997), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2004), honorowym Krzyżem Świdnickiego Lipca (2005), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).
Poglądy: przysługujące człowiekowi prawa nierozłącznie wiążą się z jego obowiązkami wobec drugiego człowieka.
Hobby: psychologia, heraldyka, genealogia, turystyka, jogging , muzyka z nurtu zwanego „Krainą łagodności”, dzieje i stan obecny Oręża Polskiego.

tel. 81 751 76 03 / e-mail: wjakson@e-swidnik.pl

   

Andrzej Radek

Zastępca burmistrza ds. komunalnych

Ur. w 1958 r.; troje dzieci. Od urodzenia mieszka w Świdniku. Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Nauk Społecznych KUL oraz studiów podyplomowych z zakresu samorządu terytorialnego i administracji rządowej w UMCS w Lublinie. Pracował w wielu instytucjach administracji rządowej. Ostatnio pełnił funkcję kierownika zakładu Zarządzania Nieruchomościami P.K. PEGIMEK Sp. z o.o. w Świdniku. Od 1998 roku radny (przewodniczący Rady Miasta Świdnik).

tel. 81 751 76 04 / e-mail: aradek@e-swidnik.pl

     

Michał Piotrowicz

Zastępca burmistrza ds. rozwoju i inwestycji

Dotychczas prezes miejskiej spółki TBS Lokum, wcześniej naczelnik Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Świdniku, zastępca Wójta Gminy Mełgiew.  

Michał Piotrowicz posiada ponad 13-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami infrastrukturalnymi w zakresie budowy/przebudowy dróg, modernizacji infrastruktury biznesowej, szkolnej, sportowej, ochrony zdrowia, doposażenia jej w nowoczesny sprzęt i aparaturę oraz miękkimi z zakresu marketingu gospodarczego i terytorialnego, szkoleń dla pracujących osób dorosłych i młodzieży akademickiej, organizacji rajdów horyzontalnych, realizowanych zarówno w sektorze publicznym, prywatnym jak i pozarządowym.

Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących konkurencyjności polskiej gospodarki, polityki rozwoju lokalnego i regionalnego, planowania strategicznego oraz zarządzania projektami współfinansowanymi ze źródeł zewnętrznych.

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie oraz:

  • studiów podyplomowych z zakresu nadzoru, kontroli i audytu wewnętrznego w gospodarce i administracji na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie,
  • studiów Master of Public Administration, realizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, we współpracy z Grand Valley State University (Michigan, USA),
  • studiów doktoranckich z zakresu nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Członek International Project Management Association (IPMA). Doświadczony, zorientowany na efekty menedżer, konsultant, coach i trener. Społecznik, wieloletni działacz/wiceprezes Aeroklubu Świdnik i Świdnickiego Klubu Rowerowego ALFA.

Współorganizator i uczestnik wielu imprez rowerowych i samolotowych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Bliżej siebie”, poświęconego problematyce społeczno-kulturalnej powiatu świdnickiego.

Miłośnik podróży, kolarstwa, narciarstwa zjazdowego i tenisa ziemnego.

tel. 81 751 76 09 / e-mail: mpiotrow@e-swidnik.pl

   

Janusz Dumin

Skarbnik

Urodzony w 1968 r. Wykształcenie ekonomiczne. Żona Dorota, syn Konrad i córka Julia. Hobby: sport (szachy, piłka nożna, boks), historia i literatura. Ulubiona książka to ,,Przygody dobrego wojaka Szwejka" . Ulubiony polityk: Józef Piłsudski (za skuteczność i determinację). Najbardziej ceniony ekonomista: Milton Friedman.

tel. 81 751 76 30 / e-mail: jdumin@e-swidnik.pl

     

 

Ewa Jankowska

Sekretarz

ur. 1978, mężatka, córka Ada, od urodzenia mieszkanka Świdnika;
wykształcenie: magister ekonomii, studia podyplomowe z rachunkowości finansowej;
od 2004 r.  audytor wewnętrzny z uprawnieniami wynikającymi ze złożonego egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów;
od 2004 r. zatrudniona w UM Świdnik;
w latach 2008-2015 zatrudniona w Starostwie Powiatowym w Świdniku;
Doświadczenie zawodowe zdobyte również w trakcie wykonywania zadań audytora w ramach umów zleceń w jednostkach administracji samorządowej na terenie województwa lubelskiego.

 tel. 81 751 76 09 / e-mail: ewa.jankowska@e-swidnik.pl

 

 

 

 

 

 

 

Najczęściej czytane