Sprawa w urzędzie

Szukaj
  • Podatki - zaświadczenia

     

    Podatek rolny, leśny i od nieruchomości od osób fizycznych wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych.

    Wniosek podatników o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.