Sprawa w urzędzie

Szukaj
  • Podatki i opłaty lokalne - ulgi

     

    Wpis do ewidencji przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół niepublicznych Gminy Miejskiej Świdnik.

    Podatek od nieruchomości, od środków transportowych, opłata od posiadania psów, podatek rolny i leśny od osób fizycznych - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat).

    Podatek od nieruchomosci, od środków transportowych, podatek rolny i leśny od osób prawnych - wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń terminów, rat).