• Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Idzie sobie Grześ...
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • Załatw sprawę w Urzędzie
  • rodzinka

Organizacja UM

 

Nr pokoju

Nr telefonu

Burmistrz Miasta
Waldemar Jakson

410 81 751-76-02/03/04

Z-ca Burmistrza ds. inwestycji i rozwoju
Marcin Dmowski

413 81 751-76-02/03/04

Sekretarz Miasta
Ewa Jankowska

411 81 751-76-02/03/04

Skarbnik Miasta
Janusz Dumin

Zastępca skarbnika
Katarzyna Kłosińska

406 81 751-76-84

Sekretariat

405 81 751-76-02/03/04

Przewodniczący Rady Miasta
Włodzimierz Radek

421
81 751-76-15

WYDZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
WYDZIAŁ INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNY
BIURO PROMOCJI MIASTA
BIURO OBSŁUGI INWESTORA
WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH
WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
BIURO PRAWNE
BIURO SAMORZĄDOWE
REFERAT INFORMATYCZNY
URZĄD STANU CYWILNEGO

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

AW - Stanowisko ds. audytu wewnętrznego

416
81 751-76-02/03/04

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw audytu wewnętrznego należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem audytu wewnętrznego; przeprowadzaniem zadań audytowych zgodnie z planem audytu lub poza planem; przeprowadzaniem czynności sprawdzających realizacji uwag i wniosków pokontrolnych; dokonywaniem samodzielnej analizy ryzyka związanego z funkcjonowaniem urzędu; systematyczną oceną kontroli zarządczej; monitorowaniem oraz oceną procesów, systemów i procedur, w tym dotyczących kontroli wewnętrznej; zarządzaniem ryzykiem oraz kierowaniem urzędem.

RD - Stanowisko do spraw ochrony danych osobowych w gminnych jednostkach organizacyjnych

115 81 751-76-85

Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw ochrony danych osobowych w gminnych jednostkach organizacyjnych należy prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w tych jednostkach.


Urząd Miasta Świdnik

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27

21-040 Świdnik

tel. 81 751 76 09

fax 81 751 76 08

urzad@e-swidnik.pl


Godziny pracy Urzędu Miasta Świdnik:

poniedziałek 7.30-15.30

wtorek 7.30-15.30

środek 7.30-15.30

czwartek 9.00-17.00

piątek 7.00-15.00