• Zdrowy Świdnik
  • Repertuar
  • Wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów
  • Idzie sobie Grześ...
  • rodzinka
  • Schronisko w Krzesimowie
  • Załatw sprawę w Urzędzie
poniedziałek, 20 marzec 2017 15:51

Program Rewitalizacji - konsultacje społeczne

Napisała 

Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świdnik na lata 2016-2023.

Rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania konkretnych problemów zidentyfikowanych na obszarze zdegradowanym Świdnika tj. w Śródmieściu.

Program Rewitalizacji powstał  m. in. w wyniku diagnozy stanu obecnego miasta oraz w oparciu o szeroko prowadzone otwarte konsultacje społeczne.

Przedstawiamy Państwu projekt Programu Rewitalizacji i zachęcamy do podzielenia się uwagami na temat dokumentu.

Konsultacje społeczne potrwają od 20 marca do 31 marca 2017 r. (obowiązuje data wpływu formularza zgłaszania uwag).

Zbieranie uwag, opinii i propozycji odbędzie się w formie papierowej i elektronicznej.

Wypełniony formularz należy:

a) przesłać na adres: bfe@e-swidnik.pl, fax: (81) 751-76-08  lub

b) złożyć w Biurze Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Świdnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15, pokój 22

Projekt Programu Rewitalizacji  oraz formularz zgłaszania uwag dostępne są:

a) na stronie internetowej Urzędu Miasta Świdnik w zakładce Rewitalizacja Miasta Świdnik pod adresem http://www.rewitalizacja.e-swidnik.pl/

b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świdnik pod adresem: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl/index.php?id=716

 

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta Świdnik

Biuro Funduszy Europejskich

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15

21-040 Świdnik

tel. (81) 751-76-45

fax; (81) 751-76-08

email: bfe@e-swidnik.pl

 

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »

Najczęściej czytane