Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 14 luty 2017 15:03

Ogłoszenie

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn:. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa ziemnego oraz udział we współzawodnictwie sportowym ogłoszonym w dniu 27.01.2017 r.

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »