Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

czwartek, 29 grudzień 2016 14:23

Ogłoszenie

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku.

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »