Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

środa, 28 grudzień 2016 13:48

Ogłoszenie

Napisała 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku.

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »