Programu usuwania wyrobów zawierających azbest - Świdnik - wysokich lotów

piątek, 09 grudzień 2016 12:08

Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Napisał 

Burmistrz Miasta Świdnik zawiadamia, że w roku 2017 planowana jest kontynuacja realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Świdnik”.

W zakres planowanego przedsięwzięcia wchodzić będą roboty budowlane i usługi polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, stanowiących pokrycia dachowe, a także odbiór i transport na składowisko odpadów zawierających azbest magazynowanych na posesjach. Przedsięwzięcie nie obejmuje zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Mogą w nim uczestniczyć osoby fizyczne z terenu Gminy Miejskiej Świdnik.

Zasady realizacji zadania oraz druki wniosków dostępne są w Urzędzie Miasta Świdnik w pokoju nr 207, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15.

Koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w 100 %  zabezpieczy Gmina Miejska Świdnik. Środki na ten cel pochodzić będą z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a także ze środków budżetu Gminy Miejskiej Świdnik.

Wnioski w powyższej sprawie należy składać niezwłocznie w Urzędzie Miasta Świdnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy Wydziału Mienia Komunalnego pokój nr 207, tel. (81) 751 76 24.    

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »