Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

czwartek, 01 grudzień 2016 16:33

Ogłoszenie

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz otwarty konkurs ofert na wsparcie/powierzenie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku.

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »