Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

poniedziałek, 28 listopad 2016 14:47

Ogłoszenie

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 239) do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej ogłoszonym w dniu 25.11.2016 r.

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »