Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

piątek, 20 maj 2016 12:39

Ogłoszenie

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 239) informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka w Świdniku

Zadanie publiczne: „II edycja integracji niepełnosprawnych członków Świdnickiej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku „POLANA” z uczniami szkół podstawowych z terenu Miasta Świdnika poprzez organizację wspólnej gry miejskiej metodą harcerską o nazwie inteGRAcja”