Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

czwartek, 05 maj 2016 15:11

Ogłoszenie

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 239) informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.

Organizacja pozarządowa: Miejsko Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Świdniku

Zadanie publiczne: „Organizacja turnieju piłkarskiego – Mini Euro Świdnik 2016 dla dzieci ze świdnickich szkół”

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »