Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

środa, 27 kwiecień 2016 13:02

Ogłoszenie

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 239) informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy.

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku w Świdniku.

Zadanie: ”Aktywizacja społeczno-kulturalna seniorów poprzez pogłębianie wiedzy z zakresu historii Polski- Śladami polskiego średniowiecza”.