Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

poniedziałek, 15 luty 2016 13:14

Ogłoszenie

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wypoczynku dzieci i młodzieży, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej - pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku.

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »