Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 30 grudzień 2014 12:46

Ogłoszenie

Napisała 

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.

Więcej w tej kategorii: « Wykaz ofert Ogłoszenie »