Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

poniedziałek, 07 grudzień 2015 15:36

Ogłoszenie

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowych, które będą powoływane w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wyłonienie wykonawców zadań pożytku publicznego w 2016 roku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »