Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

poniedziałek, 19 październik 2015 15:13

Ogłoszenie

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik ogłasza wyniki konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Świdnik z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok.

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »