Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

piątek, 16 październik 2015 14:02

Ogłoszenie

Napisała 

„Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy”

Organizacja pozarządowa: Autonomiczna Sekcja Piłki Siatkowej „AVIA” w Świdniku

Zadanie: ”Organizacja turnieju piłki siatkowej – Memoriał tragicznie zmarłych siatkarzy KS Avia Świdnik”