Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

środa, 16 wrzesień 2015 13:26

Ogłoszenie

Napisał 

Informacja Burmistrza Miasta Świdnik o rozpoczęciu konsultacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.