Stypendia naukowe - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 16 czerwiec 2015 15:38

Stypendia naukowe

Napisał 

Wzorem lat poprzednich, Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie Uchwały Nr XLIV/441/2014 Rady Miasta Świdnik z dnia 29.05.2014r. zmienionej Uchwałą z dnia 23.04.2015r. będzie przyznawał stypendia dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik za rok szkolny 2014/2015. (w zał. treść uchwały RM z 2014r. i jej zmiany z 2015r.)

Stypendia naukowe są przyznawane  uczniom zamieszkałym na terenie GMŚ począwszy od IV klasy szkoły podstawowej, posiadającym  co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia danej klasy

oraz

  1. wysoką średnią ocen z przedmiotów, różną w poszczególnych typach szkół:

lub

  1. co najmniej jeden tytuł laureata konkursu przedmiotowego, czy laureata i finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, interdyscyplinarnej, tematycznej lub turnieju,

lub

  1. wysokie wartości procentowe na sprawdzianie w VI klasie szkoły podstawowej, egzaminie gimnazjalnym lub maturalnym z przedmiotów obowiązkowych i wybranego dodatkowego - przeprowadzanym przez OKE.

Stypendia naukowe są przyznawane w skali trzystopniowej. Stypendium I stopnia– najwyższe, przyznawane jest w sytuacji wystąpienia wszystkich warunków łącznie, a III stopnia – tylko gdy spełniony będzie jeden z warunków. Wysokość stypendium jest uzależniona od jego stopnia i typu szkoły do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Stypendia mogą być przyznane max na okres 10 miesięcy. 

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Wydziale Obsługi Klienta UMŚ w terminie do dnia 15.07.2015r. Wzór wniosku stypendialnego- w zał.

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »