Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

piątek, 12 czerwiec 2015 14:31

Ogłoszenie

Napisała 

Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy”.

Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody imienia 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich Zadanie: „Organizacja i udział w wydarzeniach patriotycznych pielęgnujących tradycje narodowe Pokazy kawaleryjskie – Świdnik 2015".