Ogłoszenie - Świdnik - wysokich lotów

wtorek, 05 maj 2015 15:36

Ogłoszenie

Napisał 

„Burmistrz Miasta Świdnik działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) informuję o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy”

Organizacja pozarządowa: Autonomiczna Sekcja Piłki Siatkowej „AVIA” w Świdniku. Zadanie: ”II edycja - Grajmy razem – turniej piłki siatkowej dla dzieci ze świdnickich szkół”. W załączeniu oferta Stowarzyszenia i informacja o zamiarze zlecenia.

Więcej w tej kategorii: « Ogłoszenie Ogłoszenie »